GLOBALINE MISIJA

Amerikos Zydu Komiteto (American Jewish Committee , AJC) siu metu surengtame Globaliniame Diplomatiniame Seder (vakariene kuri centrinis Passover sventes ritualas) nuostabiai sutelke ivairiu tikybu dvasiskius , JAV valdzios atstovus , konsulus , ir tautybiu vadovus. LR Garbes konsule Ingrida Bubliene, ir LB atstovavo Dr. Stankus.

Cleveland AJC prezidentas Michael Cantor (kurio seneliai patyre caro priespauda rusu pavergtoje Lietuvoje) paaiskino susirinkusiems kad siu metu Seder tikslas uztarti persekiojamus , diskriminuojamus zmones kurie kencia uz savo tikyba, etnine kilme ivairiuose pasaulio krastuose .Ta tema AJC Regiono direktore Lee C. Shapiro meistriskai ijunge nuostabius kalbetojus i vakarienes programa.

Dr. Farid Sabet siurpiai atpasakojo kaip nuozmiai yra persekiojami ir zudomi Baha’i tikybos tikintieji Irane. Dr. Akran Boutros (tai Petras , nuo graikisko Petrus) apibudino kaip Koptu (Coptic) krikscionis, originaliu Hamitu egyptieciu palikuonys , vis labiau persiakiojami , diskriminuojami arabu muzulmonu Egypte. Iskelta kaip kituose muzulmonu krastuose , ypatingai Syrijoje ir ISIS kontroliuojamoje teritorijoje, krikscionis ir muzulmonu mazumos persekiojamos , zudamos . Kalbejo ir kiti krikscioniu dvasiskiai.

Jungtiniu Ukrainieciu Organizaciju Ohio(United Ukrainian Organizations) prezidente Marta Liscynesky-Kelleher pristate kaip vis tesiasi Ukrainieciu zudimai , Putino agresijos aukoms Kryme ir rytineje Ukrainoje .

Seder ruosos ko-pirmininke Rachel Uram kviete susirinkusius isijungti i AJC Global Advocacy akcija , JAV kongrese paremti : rezolicija HR 220 pasmerkianti Baha’i persekiojima Irane ; AJC uzvesta rezolicija 2551 Genocide and Atrocities Act, sponsorius JAV senatorius Sherrod Brown (D,OH) ; Disinformation Act atremti Kremliaus propoganda, ypatingai pries Ukraina , sponsorius JAV senatorius Rob Portman (R,OH)

Ir buvo maloni staigmena Seder vakarieneje susipazinti su Jezuitu kunigu is Indijos , tevu Thomas Chillikulam SJ, dabartiniu Cleveland diocezijos Gesu jezuitu parapijos , salia John Carroll jezuitu universiteto , klebonu .Pasikalbeta apie lietuvi misijonieriu Anriu Rudamina SJ , kuris atkeliavo 1625 m. apastalauti Goa, Indijoje.

Bendrai Seder sujunge dalyvius sergeti tikybines ir zmonijos teiseas. Grazu kad AJC teigiamai ivertina rysius su Lietuva .

Dr. Viktoras Stankus

Nuotrauka : Dr. V. Stankus, JAV senatoriaus Rob Portman atstove , apigardos direktore Caryn Candisky; United Ukrainian Organizations Ohio prezidente Marta Liscynesky-Kelleher; Cleveland AJC prezidentas Michael Cantor; Kun. Thomas Chillkulam SJ.

 

DSCN2382

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *